O homeopatii

     Homeopatia jest metodÄ… leczniczÄ…, która zajmuje siÄ™ caÅ‚ym czÅ‚owiekiem, rozpatrujÄ…c wszystkie jego dolegliwoÅ›ci i choroby. Lek homeopatyczny pobudza naturalne siÅ‚y uzdrawiajÄ…ce naszego organizmu, powodujÄ…c - w zależnosci od rodzaju i zaawansowania chorób pacjenta - wyleczenie, poprawÄ™ stanu zdrowia, lub przynajmniej ulgÄ™ w cierpieniu.

     Homeopatia opiera siÄ™ na hipotezie Hipokratesa, że podobne leczy siÄ™ podobnym (Å‚ac. similia similibus curentur).

     Na przeÅ‚omie XVIII i XIX wieku metoda zostaÅ‚a rozwiniÄ™ta przez niemieckiego lekarza i farmaceutÄ™ Samuela Hahnemanna i od tego czasu nieprzerwanie, z rosnÄ…cÄ… popularnoÅ›ciÄ… praktykowana jest przez lekarzy na caÅ‚ym Å›wiecie.

Homeopatia, jako specjalna forma leczenia, opiera siÄ™ na czterech podstawowych zasadach:

  1. Lek homeopatyczny jest substancjÄ… naturalÄ… (pochodzi ze Å›wiata roÅ›lin, mineraÅ‚ów, zwierzÄ…t oraz chorobowo zmienionych tkanek lub wydzielin), przygotowanÄ… w pewien Å›ciÅ›le okreÅ›lony sposób i wypróbowanÄ… w swoim dziaÅ‚aniu na zdrowym czÅ‚owieku (w tzw. homeopatycznej próbie lekowej).
  2. Lek homeopatyczny podawany jest pacjentowi zgodnie z zasadÄ… podobieÅ„stwa, po przeprowadzeniu szczegóÅ‚owego, indywidualnego wywiadu lekarskiego z uwzglÄ™dnieniem cech, upodobaÅ„ i nawyków pacjenta koniecznych dla wyboru leku.
  3. Pacjentowi podawany jest wyłącznie jeden lek na raz.
  4. Stosuje się najmniejszą dawkę leku i obserwuje się jej działanie.