Możliwości i granice homeopatii

Możliwości homeopatii

Homeopatia jest metodÄ… leczniczÄ… doskonale nadajÄ…cÄ… siÄ™ do leczenia zarówno ostrych, jak i przewlekÅ‚ych chorób pacjentów w każdym wieku. Oto kilka przykÅ‚adów:

Choroby ostre

PrzeziÄ™bienia, grypa, kaszel, zapalenie ucha Å›rodkowego, zapalenie oskrzeli, grypa jelitowa, zatrucie pokarmowe, zapalenie korzonków nerwowych, zapalenie pÄ™cherza moczowego, kolki jelitowe itd.

Choroby przewlekłe

Alergie, bóle gÅ‚owy, nawracajÄ…ce stany infekcyjne górnych dróg oddechowych, reumatyzm, depresje, zaburzenia snu, zaburzenia cyklu miesiÄ…czkowego, astma, choroby serca, epilepsja, zaburzenia trawienia, zaparcia itp.

Granice homeopatii

Homeopatia dociera do swoich granic, gdy:

  • konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego (np. po urazie, przy zÅ‚amaniach, dużych kamieniach nerkowych lub żóÅ‚ciowych itp.)
  • w nieuleczalnych stadiach ciężkich chorób, kiedy tkanki lub narzÄ…dy zniszczone sÄ… przebiegiem procesu chorobowego, tak że wyleczenie nie jest możliwe (np. choroba nowotworowa, odma pÅ‚uc, niewydolność nerek itd.)

....ale jednak pomaga

Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, leki homeopatyczne mogÄ… przynieść ulgÄ™ w cierpieniu, poprawić funkcjÄ™ narzÄ…dów, zmniejszyć ból, poprawić jakość życia. Dlatego homeopatia jest cennÄ… i skutecznÄ… pomocÄ… również w leczeniu osób ciężko chorych w terminalnym stadium choroby.