Dawkowanie leków

     Jedna z podstawowych zasad klasycznej homeopatii dotyczy dawkowania leków i określa, że pacjentowi podaje się w danym momencie wyłącznie jeden lek, w najmniejszej, skutecznej dawce. O powtórzeniu dawki leku, zmianie potencji leku lub zmianie leku decyduje lekarz na podstawie informacji otrzymanych od pacjenta.

     Doświadczony lekarz jest w stanie przewidzieć, jak długo dany lek może działać, ostatecznie jednak to relacja pacjenta o przebiegu jego leczenia i zmianach jego dolegliwości jest podstawą do podjęcia decyzji przez lekarza.

     Wysokość potencji leku oraz odstępy czasu w jakich się je podaje zależą m.in. od tego, jak długo trwa choroba (ostra czy przewlekła), jak była dotychczas leczona (tłumienie objawów, operacje), orje jaki jest ogólny stan pacjenta (wiek, zaawansowanie procesu chorobowego).

     W leczeniu chorób przewlekłych leki podaje się najczęściej w wysokiej potencji, w dużych odstępach czasu - często jedna dawka leku wystarcza na kilka tygodni. Powtórzenie dawki lub zmiana ordynacji leku odbywa się podczas kolejnej wizyty, na podstawie analizy zmian jakie zaszły w samopoczuciu pacjenta i jego dolegliwościach po zażyciu leku.

     W leczeniu chorób ostrych (zapalenie ucha, zapalenie oskrzeli itp.) zdarza się, że leki powtarzać trzeba częściej. Czasem konieczne może okazać się podanie po sobie dwóch lub więcej leków w odstępie kilku dni albo nawet niewielu godzin po sobie.

     Rzadko uzasadnione jest podawanie wielokrotnie tego samego leku. Oczywiście to lekarz musi zadecydować o częstotliwości i odstępach czasu na podstawie analizy działania leku. Wielokrotne powtarzanie dawki leku w niewielkich odstępach czasu może spowodować pojawienie się u pacjenta objawów stosowanego leku, tak jak w zamierzony sposób dzieje się to podczas próby lekowej Jest to najczęściej spotykany błąd w dawkowaniu leków, popełniany przez pacjentów stosujących leki homeopatyczne na "własną rękę".