O lekarzu

dr med. Katarzyna Bross-Walderdorff

     Katarzyna Bross-Walderdorff ukoÅ„czyÅ‚a studia medyczne w Monachium. BezpoÅ›rednio po odbyciu stażu i zakoÅ„czeniu pracy doktorskiej zajęła siÄ™ poszukiwaniem takiej formuÅ‚y pracy w medycynie, która odpowiadaÅ‚aby jej ambicjom, oczekiwaniom, dawaÅ‚aby satysfakcjÄ™ i poczucie sensu wykonywanej pracy: wszystko to udaÅ‚o siÄ™ odnaleźć w klasycznej homeopatii.

Pierwszymi nauczycielami homeopatii byli dla niej doktor Robert ZawiÅ›lak z Krakowa oraz doktor Michael Barthel z Monachium. Później odbyÅ‚a kursy w Poznaniu prowadzone przez doktora Andrzeja Dymka, doktora Konrada Mencharda, doktor EwÄ™ i doktora Wojciecha Wików, doktora Alfonsa Geukensa, aż wreszcie zaczęła wielkÄ…, fascynujÄ…cÄ… podróż w gÅ‚Ä…b Å›wiata homeopatii z obecnym nieocenionym nauczycielem doktorem Mohinderem Singh Jusem Mohinderem Singh Jusem.

W 1999 roku dr Bross-Walderdorff otrzymala 2-letnie stypendium w prowadzonej przez doktora Jusa w Szwajcarii szkole klasycznej homeopatii SHI-Homoeopathieschule i po jej ukończeniu, w październiku 2001 roku ponownie otworzyła praktykę lekarską w Bielsku-Białej.

W latach 2003-2005 dr Bross-Walderdorff prowadziÅ‚a wykÅ‚ady z homeopatii dla lekarzy i farmaceutów w ramach dziaÅ‚alnoÅ›ci Homeopatii Klasycznej, jak również dla Centrum Szkolenia Podyplomowego Lekarzy przy Uniwersytecie JagielloÅ„skim.

Od roku 2002 rozpoczęła szkolenia w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim.

W latach 2006-2008 odbyÅ‚a dwuletnie szkolenie z systemowej terapii rodzinnej prowadzone doktor Ilse Kutschere i Helmuta Eichenmuellera w Niemczech, oraz uczestniczyÅ‚a w różnych warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez cenionÄ… i znanÄ… w Polsce terapeutkÄ™ Marie Senftleben-Gutrich www.senftleben.pl.

W swojej pracy Å‚Ä…czy homeopatie i podejÅ›cie systemowe, widzÄ…c w tym ogromny zasób możliwoÅ›ci dla skutecznego i trwaÅ‚ego leczenia pacjentów.

Wydarzenia i wykłady